|
|
 


Overzicht diensten
Het verwerken van de boekhouding, het verzorgen van aangiftes omzetbelasting, het opstellen van de balans en winst- en verliesrekening.
Verzorgen van maandelijkse loonberekeningen, aangiftes loonbelasting, loonstroken, jaaropgaven, etc. voor uw werknemers.
Het tussentijds opstellen van rapportages kan in twee vormen: rapportage in dezelfde vorm als een jaarrekening, of op maat ontwikkelde rapportages met specifieke aandacht voor zaken die voor u van belang zijn.
Het periodiek controleren van de financiële administratie en het opstellen van maatwerk management rapportages met aandacht voor budgetvergelijking (Planning Control Cyclus), kasstroomanalyse, wat-als scenario's en advisering.
Jaarlijkse controle en afsluiting van de financiële administratie en het opstellen van een jaarrekening en (eventueel) publicatiejaarstukken volgens wettelijke regelgeving.
Verzorging van de aangiftes vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loon- en omzetbelasting. Ook voor bezwaar- en beroepschriften kunt u bij ons terecht.
Maatwerk advisering inzake vennootschaps- en inkomstenbelasting bijvoorbeeld bij wijziging van rechtsvorm, bedrijfsoverdracht, pensioenen, herstructurering, etc.
Adviseren en het helpen met het opstellen van (onder andere) financieringsaanvragen, ondernemingsplannen, bedrijfswaardering, etc.